Sinh học lớp 12

Chuyên đề 1 : Cơ chế di truyến biến dị

Phần này bao gồm các kiến thức về - Vật chất và cơ chế biến dị ở cấp độ phân tử - Vật chất và cơ chế biến dị ở cấp độ tế bào. Cơ chế di truyền và biến dị ở sinh vật đã giải thích cho hiện tượng truyền đạt thông tin di truyền ổn định qua các thế hệ, và tính đa dạng di truyền của sinh giới.
 • ĐỀ CƯƠNG CHUYÊN ĐỀ CƠ CHẾ DI TRUYỀN VÀ BIẾN DỊ

  Sau khi học xong phần chương I cơ chế di truyền biến dị cấp độ thì học sinh cần trả lời được các câu hỏi sau:

  17-03-2016 | 15:14
 • Cấu tạo và chức năng của ADN và gen

  ADN là đại phân tử hữu cơ cấu tạo theo nguyên tắc đa phân , các đơn phân là các nucleotit.ADN gồm hai chuỗi polinucleotit liên kết với với nhau theo nguyên tắc bổ sung Chức năng của ADN là mang , bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền

  25-04-2015 | 14:46
 • Cấu tạo và chức năng của ARN

  ARN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm 4 loại rinucleotit, chỉ có 1 chuỗi poliribonucleotit. Có 3 loại ARN (mARN,t ARN, rARN) mỗi loại thực hiện một chức năng nhất định trong quá trình truyền đạt thông tin từ ADN sang protein

  12-05-2015 | 22:09
 • Xác định trình tự nuclêôtit trên phân tử ADN hoặc ARN.

  Hướng dẫn các em cách giải dạng bài xác định trình tự nucleotit trên phân tử gen(ADN), ARN.

  19-05-2015 | 02:18
 • Mã di truyền

  Mã di truyền là được coi là mật mã mang thông tin di truyền từ mạch mã gôc trên phân ADN đến trình tự axit amin trong chuỗi polipetit.Mã di truyền mã hóa thông tin trong chuỗi polipetit như thế nào. Mã di truyền có các đặc điểm gì. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết.

  27-05-2015 | 14:55
 • Quá trình nhân đôi ADN

  Tóm tắt diễn biến quá trình nhân đôi ADN của sinh vật. Phân biệt quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực

  19-05-2015 | 17:23
 • Phiên mã

  Phiên mã là quá trình tổng hợp nên các phân tử ARN để tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp protein

  29-05-2015 | 16:22
 • Dịch mã

  Dịch mã là quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit dựa trên trình tự các nuclotit trên phân tử mARN. Nhờ có quá trình dịch mã mà các thông tin di truyền trong các phân tử axit nucleotit được biểu hiện thành các tính trạng biểu hiện ở bên ngoài kiểu hình.Quá trình dịch mã diễn ra như thế nào chúng...

  29-05-2015 | 22:17
 • Điều hòa hoạt động gen

  Điều hoạt hoạt động gen là quá trình điều hòa hoạt động nhân đôi, phiên mã , dịch mã ở sinh vật. Từ đó, điều hòa hoạt động gen quy định lượng sản phẩm do gen tạo ra ( ARN và protein)

  28-05-2015 | 14:46
 • Xác đinh số phân tử ADN và sỗ chuỗi polinucleotit được tạo ra trong quá trình nhân đôi

  Bài viết hướng dẫn các em cách tính số lượng các phân tử ADN (gen) con, chuỗi polinucleotit được tạo ra qua quá trình nhân đôi.

  24-06-2015 | 17:21
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021