Sinh học lớp 12

Phương pháp giải các bài tập cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Bổ sung các công thức có liên quan đến các quá trình nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã. Đồng thời hướng dẫn các bạn học sinh lớp 12 biết phương pháp giải các dạng toán điển hình có liên quan đến quá trình nhân đôi, phiên mã, dịch mã.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021