Sinh học lớp 12

Bài tập phần di truyền biến dị cấp độ phân tử

Cung cấp kho bài tập có liên quan đến chủ đề cơ chế di truyền biến dị cấp độ phân tử. Để làm tốt các bài tập phần này các em cần chú ý nắm vững các kiến thức lí thuyết và phương pháp giải các bài toán có liên quan đến cơ chế di truyền biến dị cấpđộ phân tử

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021