Sinh học lớp 12

Lí thuyết về cơ chế di truyền cấp độ phân tử

Kiến thức lí thuyết về nhân đôi ADN, phiên mã và dịch mã là một phần khá quan trọng trong chương trình sinh học lớp 12 chiếm khoảng 20% số điểm trong đề thi đại học. Phần này là phần dễ ghi điểm tuy nhiên nếu không hiểu bản chất thì các em cũng dễ bị mất điểm trong phần này
 • Quá trình nhân đôi ADN

  Tóm tắt diễn biến quá trình nhân đôi ADN của sinh vật. Phân biệt quá trình nhân đôi ADN của sinh vật nhân sơ và sinh vật nhân thực

  19-05-2015 | 17:23
 • Phiên mã

  Phiên mã là quá trình tổng hợp nên các phân tử ARN để tham gia trực tiếp vào quá trình tổng hợp protein

  29-05-2015 | 16:22
 • Dịch mã

  Dịch mã là quá trình tổng hợp chuỗi polipeptit dựa trên trình tự các nuclotit trên phân tử mARN. Nhờ có quá trình dịch mã mà các thông tin di truyền trong các phân tử axit nucleotit được biểu hiện thành các tính trạng biểu hiện ở bên ngoài kiểu hình.Quá trình dịch mã diễn ra như thế nào chúng...

  29-05-2015 | 22:17
 • Điều hòa hoạt động gen

  Điều hoạt hoạt động gen là quá trình điều hòa hoạt động nhân đôi, phiên mã , dịch mã ở sinh vật. Từ đó, điều hòa hoạt động gen quy định lượng sản phẩm do gen tạo ra ( ARN và protein)

  28-05-2015 | 14:46

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021