Sinh học lớp 12

Lý thuyết cấu tạo vật chất di truyền phân tử

Cung cấp kiến thức lý thuyết về đặc điểm cấu tạo và chức năng của ADN - gen - ARN và protien
 • Cấu tạo và chức năng của ADN và gen

  ADN là đại phân tử hữu cơ cấu tạo theo nguyên tắc đa phân , các đơn phân là các nucleotit.ADN gồm hai chuỗi polinucleotit liên kết với với nhau theo nguyên tắc bổ sung Chức năng của ADN là mang , bảo quản và truyền đạt thông tin di truyền

  25-04-2015 | 14:46
 • Cấu tạo và chức năng của ARN

  ARN được cấu tạo theo nguyên tắc đa phân gồm 4 loại rinucleotit, chỉ có 1 chuỗi poliribonucleotit. Có 3 loại ARN (mARN,t ARN, rARN) mỗi loại thực hiện một chức năng nhất định trong quá trình truyền đạt thông tin từ ADN sang protein

  12-05-2015 | 22:09
 • Mã di truyền

  Mã di truyền là được coi là mật mã mang thông tin di truyền từ mạch mã gôc trên phân ADN đến trình tự axit amin trong chuỗi polipetit.Mã di truyền mã hóa thông tin trong chuỗi polipetit như thế nào. Mã di truyền có các đặc điểm gì. Chúng ta cùng tìm hiểu trong bài viết.

  27-05-2015 | 14:55

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021