Sinh học lớp 11

Chuyên đề 3 : Sinh trưởng và phát triển

 • Các nhân tố ảnh hưởng đến sinh trưởng và phát triển ở động vật

  Những yếu tố nào ảnh hưởng đến quá trinhg sinh trưởng phát triển ở động vật. Các nhân tố đó tác động đến sinh trưởng bằng cách nào chúng ta cùng tìm hiểu trong nội dung bài viết sau đây ?

  01-09-2016 | 13:53
 • Sinh trưởng và phát triển ở động vật

  Sinh trưởng phát triển ở động vật có diểm gì khác với sinh trưởng ở thực vật ? Có mấy kiểu sinh trưởng và phát triển ở đọng vật ?

  01-09-2016 | 10:01
 • Phát triển ở thực vật có hoa

  Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của 1 cá thể, biểu hiện ở 3 quá trình liên quan: sinh trưởng, phân hóa tế bào và mô, phát sinh hình thái tạo nên các cơ quan của cơ thể (làm cho cây ra hoa, kết quả, tạo hạt).

  26-08-2016 | 15:12
 • Hooc môn thực vật

  Hooc môn thực vật là gì ? Ở cơ thể thực vật có những loại hooc môn nào ? Chúng có vai trò gì trong quá trình sinh trưởng của thực vật.

  25-08-2016 | 10:29
 • Sinh trưởng ở thực vật

  Sinh trưởng ở thực vật là gì ? Có mấy kiểu sinh trưởng ở thực vật ? Đặc điểm của từng kiểu sinh trưởng ? Sinh trưởng ở thực vật phụ thuộc vào những yếu tố nào

  25-08-2016 | 09:17

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021