Sinh học lớp 12

Bài tập phần di truyền biến dị cấp độ tế bào

  • Bài tập nguyên phân, giảm phân

    Tuyển chọn các bài tập nguyên phân và giảm phân thường gặp

    01-08-2015 | 12:06
  • Bài tập phép lai của các thể đa bội

    Những dạng tập có liên quan đến phép lai thể đa bội thường xuất hiện trong đề thi đại học như tính tỉ lệ kiểu gen, kiểu ở thể hệ lai, số phép lai có cùng một kết quả. Về cơ bản để làm tốt các dạng bài này các em cần viết đúng các tỉ lệ các loại giao...

    07-08-2015 | 13:57

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021