Sinh học lớp 9

Nhiễm sắc thể

Tính đặc trưng và cấu trúc NST ,các quá trình : Nguyên phân, giảm phân..
 • Nhiễm sắc thể - cấu trúc mang gen

  Nhiễm sắc thể là cấu trúc mang gen có bản chất là ADN, trên đó mỗi gen ở một vị trí xác định.

  18-09-2017 | 16:23
 • Chu kỳ tế bào- Nguyên phân

  Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp hoặc từ khi tế bào đó được sinh ra cho tới khi nó phân chia, vậy trong chu kỳ tế bào, tế bào đã có sự thay đổi như thế nào ? Cơ chế nào kiểm soát sự phân bào ?

  04-01-2017 | 12:06
 • Quá trình giảm phân

  Ta đã được biêt nguyên phân là cách mà các tế bào tạo ra các tế bào giống mình về đặc điểm di truyền, là cách mà cơ thể lớn lên.Vậy còn quá trình hình thành giao tử từ một tế bào lưỡng bội (2n) => giao tử (n) ?

  05-01-2017 | 10:52
 • Sự phát sinh giao tử

  Các tế bào con được tạo thành qua giảm phân sẽ phát triển thành các giao tử.

  18-09-2017 | 17:34
 • Cơ chế xác định giới tính

  Ở đa số loài giao phối, giới tính được xác định trong quá trình thụ tinh, ví dụ như ở người

  19-09-2017 | 08:47
 • Di truyền liên kết

  Số lượng gen trong tế bào luôn lớn hơn rất nhiều so với số lượng NST, như vậy nhiều gen cùng nằm trên 1 NST và liên kết với nhau.

  19-09-2017 | 11:09

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021