Lý thuyết phân li độc lập

Cập nhật lúc: 16:53 10-08-2015 Mục tin: Sinh học lớp 12


Tóm tắt ngắn gọn nội dung bài viết di truyền phân li độc lập của Men den

1. Thí nghiệm 

                                   P (t/c) : hạt vàng, trơn  x   xanh, nhăn

                                    F1         :          vàng trơn

                                    F2         : vàng, trơn  : vàng, nhăn  :  xanh, trơn :  xanh, nhăn

2. Nhận xét  kết quả thí nghiệm 

* Xét từng cặp tính trạng

   Xét tính trạng màu sắc hạt : Vàng : xanh =  12 : 4 = 3: 1

   Xét tính trạng hình dạng hạt : Trơn : nhăn = 12 : 4 = 3:1

* Xét tỉ lệ phân li kiểu hình chung của cá hai tính trạng ta có :

   9 vàng trơn : 3 vàng nhăn : 3 xanh trơn : 1 xanh nhăn =  (3 vàng : 1 xanh)(3 trơn : 1 nhăn )

 => Màu sắc và dạng hạt di truyền độc lập với nhau.

3. Nội dung định luật

Khi lai 2 hoặc nhiều cặp tính trạng tương phản thì sự di truyền của cặp tính trạng này không phụ thuộc sự di truyền của cặp tính trạng kia (các cặp alen phân ly độc lập với nhau trong quá trình hình thành giao tử).

4.Cơ sở tế bào học

Có sự phân ly độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên của các cặp NST tương đồng trong giảm phân hình thành giao tử  sự phân li độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên của các cặp alen tương ứng.

Hình 1 : Cơ sở tế bào học của hiện tượng phân li độc lập 

6. Ý nghĩa

 Sự phân li độc lập của các NST trong qúa giảm phân và sự tổ hợp ngẫu nhiên của các giao tử trong qúa trình thụ tinh  thụ tinh là những cơ chế chính tạo nên các biến dị tổ hợp

7.Công thức tổng quát:

            - Số cặp gen dị hợp tử (F1)                 :           n

            - Giao tử của (F1)                                :           2n

            - Tỉ lệ phân ly kiểu gen ở F2                :     (1 : 2 : 1)n

            - Số lượng kiểu gen F2                        :           3n

            - Tỉ lệ kiểu hình ở F2                           :           (3 : 1)n

            - Số lượng kiểu hình F2                       :           2n

 8. Điều kiện nghiệm đúng của quy luật phân li,  phân li độc lập:

  - Gen trội phải trội hoàn toàn
  - P phải thuần chủng tương phản
  - Các gen quy định các tính trạng nói trên phải nằm trên các cặp NST khác nhau
  - Số lượng các cá thể nghiên cứu phải lớn
  - Mỗi một gen quy định một tính trạng và quá trình giảm phân diễn ra bình thường


Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2022 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021