Đề kiểm tra 15 phút - Hệ sinh thái - số 2

Cập nhật lúc: 15:46 20-09-2017 Mục tin: Sinh học lớp 9


Quần thể người có đặc điểm gì ?

Câu 1 (5 điểm)

Quần thể người có đặc điểm gì ?

Câu 2 (5 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

1. Câu đúng về quần thể người là

A. quần thể người khác so với quần thể sinh vật khác về tỉ lệ giởi tính

B. quần thể người khác so với quần thể sinh vật khác về đặc trưng kinh tế - xã hội.

C. quần thê người không có các dạng tháp tuổi là dạng phát triển, dạng ổn định và dạng giảm sút.

D. quần thế người chi có nhóm tuổi trưởc sinh sản và nhóm tuổi sinh sản.

2. Quần thể người có đặc điểm nào sau đây khác so với quần thể sinh vật khác ?

A. Tỉ lệ giởi tính

B. Thành phần tuổi

C. Đặc trưng kinh tế - xã hội

D. Mật độ

3. Đặc trưng kinh tế - xã hội chỉ có ở quần thế người mà không có ở quần thể sinh vật khác là vì những lí do nào sau đây ?

A. Con người có tư duy

B. Con người có lao động có mục đích

C. Con người có khả năng cải tạo thiên nhiên

D. Cả A, B và C

4. Dấu hiệu đặc trưng của quần thể người quyết định sự gia tăng dân số là

A. thành phần nhóm tuổi.

B. tỉ lệ giởi tính,

C. sự sinh trưởng.

D. mật độ.

5. Quần thể người có các dạng tháp tuổi nào ?

A. Dạng phát triển, dạng ổn định

B. Dạng phát triển, dạng ổn định và dạng giảm sút

C. Dạng giảm sút, dạng phát triển

D. Dạng ổn định, dạng giảm sút

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1 (5 điểm) Đặc điểm của quần thể người :

- Như những quần thể sinh vật khác, quần thể người cũng có những đặc điểm sinh học như giới tính, lứa tuổi, mật độ, sinh sản, tử vong ....

- Mặc dù về mặt sinh học, con người thuộc lớp Thú, nhưng con người có trí tuệ và có lao động nên có những đặc trưng riêng về kinh tế, xã hội mà bất kì một quần thể sinh vật nào khác đều không có. Những đặc trưng riêng đó là : pháp luật, kinh tế, hôn nhân, giáo dục, văn hoá…

Câu 2 (5 điểm) 

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021