Đề kiểm tra HK II - Sinh học 9 - Đề 1(có lời giải chi tiết)

Cập nhật lúc: 16:49 04-04-2018 Mục tin: Sinh học lớp 9


Tại sao khi lai hai dòng thuần ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ? Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ?

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)  Hãy chọn phương án trả lời đúng nhất:

Câu 1. Yếu tố ánh sáng thuộc nhóm nhân tố sinh thái:

A. Vô sinh                                                                          B. Hữu sinh

C. Hữu cơ                                                                         D.  Vô sinh và hữu sinh

 Câu 2 . Yếu tố nào dưới đây là nhân tố hữu sinh?

A. Ánh sáng, nhiệt độ, độ ẩm                                             B. Chế độ khí hậu, nước, ánh sáng

C. Con người và các sinh vật khác                                     D.  Các sinh vật khác và ánh sáng 

Câu 3 . Sinh vật tiêu thụ bao gồm:

A. Vi khuẩn, nấm, động vật ăn cỏ                                      B. động vật ăn cỏ và động vật ăn thịt

C. Động vật ăn thịt và cây xanh                                         D.  Vi khuẩn và cây xanh

Câu 4. Trong một chuỗi thức ăn, loài chuột luôn là:

A. Sinh vật sản xuất                                                           B. Sinh vật tiêu thụ

C. Sinh vật phân giải                                                          D.  Vừa là sinh vật tiêu thụ, vừa là sinh vật phân giải

Câu 5. Ọuần xã khác quần thể sinh vật ở điểm cơ bản sau:

A. Tập hợp nhiều cá thể sinh vật

B. Gồm các sinh vật trong cùng một loài

C. Tập hợp nhiều quần thể sinh vật sống trong các không gian và khoảng thời gian không xác định

D.  Gồm các sinh vật khác loài sống trong một khoảng không gian và thời gian xác định

Câu 6. Người ăn gỏi cá (thịt cá sống) dễ bị nhiễm bệnh:

A. Sốt rét                            B. Giun đũa                             C. Chân voi                 D.  Sán lá gan

II. Tự luận: (7 điểm)

 Câu 1 . Kể tến một số biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường.

 Câu 2 . Hãy nêu những đặc điểm về số lượngvà thành phần loài của quần xã sinh vật. 

Câu 3 . Quần thể người có những đặc điểm nào mà quần thể sinh vật khác không có? Vì sao?

Câu 4. Tại sao khi lai hai dòng thuần ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ? Ưu thế lai biểu hiện rõ nhất ở F1 sau đó giảm dần qua các thế hệ?

HƯỚNG DẪN GIẢI

I. Trắc nghiệm: (3 điểm)

1 2 3 4 5 6
A C B B D D

II. Tự luận: (7 điểm)

Câu 1. Biện pháp hạn chế ô nhiễm môi trường

- Sử dụng nguồn năng lượng sạch

- Có các nhà máy xử lí rác thải, xử lí khí thải

- Trồng rừng, trồng nhiều cây xanh

- Giáo dục để nâng cao ý thức cho mọi người về ô nhiễm và cách phòng tránh

- Đẩy mạnh nghiên cứu khoa học để dự báo và tìm biện pháp phòng tránh

- Xây dựng nơi quản lí thật chặt chẽ các chất gây nguy hiểm cao 

Câu 2 .

Đặc đim Các chỉ số Thể hiện
Số lượng các loài trong quần xã Độ đa dạng Mức độ phong phú về số lượngloài trong quần xã
Độ nhiều Mật độ cá thể của từng loài trong quần xã
Độ thường gặp Tỉ lệ % số địa điểm bắt gặp một loài trong số các địa điểm quan sát
Thành phân loài trong quần xã Loài ưu thế Loài đóng vai trò quan trọng trong quần xã
Loài đặc trưng Loài chỉ có ở một quần xã hoặc có nhiều hơn hẳn các loài khác

Câu 3.

- Quần thể người có những đặc trưng mà quần thể sinh vật không có: pháp luật, hôn nhân, hoạt động văn hoá, giáo dục, chính trị, tôn giáo....

- Vì con người có tư duy lôgíc và lao động có mục đích nên có khả năng tự điều chỉnh các đặc điểm sinh thái trong quần thể, đồng thời cải tạo thiên nhiên.

Câu 4.

- F1 100% dị hợp, biểu hiện các đặc điểm của tính trội nên ưu thế lai biểu hiện rõ nhất

P: AAbbCC × aaBBcc → aabbcc

- Ở các thế hệ sau tỉ lệ dị hợp giảm, nên ưu thế lai giảm

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

>> Học trực tuyến lớp 9 và luyện vào lớp 10 tại Tuyensinh247.com. , cam kết giúp học sinh lớp 9 học tốt, hoàn trả học phí nếu học không hiệu quả.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021