Đề kiểm tra 15 phút - đề số 5

Cập nhật lúc: 17:17 13-09-2017 Mục tin: Sinh học lớp 9


Quy luật phân li độc lập được phát biểu như thế nào và có ý nghĩa gì ?

Câu 1 (5 điểm)

Quy luật phân li độc lập được phát biểu như thế nào và có ý nghĩa gì ?

Câu 2 (3 điểm)

Chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất:

l. Tại sao trong sinh sản hữu tính lại xuất hiện các biến dị tổ hợp ?

A. Do các cặp gen tương ứng phân li độc lập và tổ hợp tự do tạo ra sự đa dạng của các giao tử.

B. Do sự kết hợp ngẫu nhiên giữa các loại giao tử tạo ra nhiều tổ hợp về kiểu gen trong thụ tinh.

C. Do có những tác động vật lí, hoá học trong quá trình hình thành giao tử.

D. Cả A và B.

2. Phát biểu nào sau đây là đúng về quy luật phân li ?

A. Trong quá trình phát sinh giao tử, mỗi nhân tố di truyền trong cặp nhân tố di truyền phân li về một giao tử và giữ nguyên bản chất như ở cơ thể thuần chủng của P.

B. Trong cơ thể lai F2 thể hiện cả tính trạng trội và tính trạng lặn theo tỉ lệ trung bình là 3 trội : 1 lặn.

C. Trong cơ thể lai F1, nhân tố di truyền lặn không bị trộn lẫn với nhân tố di truyền trội.

D. Trong quá trình phát sinh giao tử, có hiện tượng giao tử thuần khiết, có sự phân li tính trạng.

3. Số kiểu gen và tỉ lệ phân li kiểu gen là

A. \(3^n\) và \((3+1)^n\)                                               B. \(4^n\) và \((1 : 2 : 1)^n\)

C. \(3^n\) và \((l :2: l)^n\)                                            D. \(2^n\) và \((3 : 1)^n\)

Câu 3 (2 điểm)

Chọn cụm từ phù hợp trong số các cụm từ cho sẵn và điền vào chỗ trống trong câu sau :

Sự phân li độc lập và tổ hợp tự do của các cặp gen đã tạo ra loại (1) Đây là loại biến dị (2)……

A. đột biến gen và đột biến NST

B. biến dị tổ hợp

C. không có khả năng di truyền

D. có khả năng di truyền

HƯỚNG DẪN GIẢI

Câu 1. (5 điểm)

Quy luật phân li độc lập : Khi lai hai bố mẹ khác nhau về hai cặp tính trạng phản thuần chủng di truyền độc lập với nhau, thì F2 có tỉ lệ mỗi kiểu hình tích tỉ lệ của các tính trạng hợp thành nó.

Ý nghĩa : Quy luật phân li độc lập đã giải thích một trong những nguyên làm xuất hiện những biến dị tổ hợp ở các loài sinh vật giao phối. Loại biến dị vai trò quan trọng đối với chọn giống và tiến hoá. Ở các sinh vật bậc cao, nhiều gen thường tồn tại ở thể dị hợp, do đó với sự phân li độc lập và tổ hợp của chúng sẽ tạo ra nhiều loại tổ hợp về kiểu gen và kiểu hình ở đời con.

Câu 2. (3 điểm)

1

2

3

A

D

C

Câu 3. (2 điểm)

1

2

B

D

123ADC

 

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 9 - Xem ngay

>>  Học trực tuyến lớp 9, luyện vào lớp 10, mọi lúc, mọi nơi môn Toán, Văn, Anh, Lý, Hóa, Sinh, Sử, Địa  cùng các Thầy, Cô giáo giỏi nổi tiếng, dạy hay, dễ hiểu, dày dặn kinh nghiệm tại Tuyensinh247.com

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021