Sinh học lớp 11

Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở động vật

 • Bài tập trắc nghiệm - Trao đổi chất ở động vật - có đáp án

  Chọn phương án đúng hoặc đúng nhất trong mỗi câu sau. 1. Trật tự di chuyển thức ăn trong ống tiêu hoá của người là

  13-09-2017 | 15:55
 • Bài tập tự luận - trao đổi chất ở động vật - có lời giải chi tiết

  Quan sát hình sau và mô tả các giai đoạn của quá trình tiêu hoá thức ăn của trùng giày. Từ đó rút ra nhận xét về đặc điểm tiêu hoá ở động vật đơn bào.

  13-09-2017 | 15:33
 • Cân bằng nội môi

  Sự ổn định về các điều kiện lí hoá của môi trường trong đảm bảo cho các tế bào, cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường.→đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.Khi điều kiện lí hoá của môi trường bị biến động →không duy trì được sự ổn định →rối loạn hoạt động của...

  20-09-2016 | 09:55
 • Hệ tuần hoàn (tiếp)

  Tim và hệ mạch đã hoạt động như thế nào để máu di chuyển liên tục theo một hệ thống tuần hoàn kín. Chúng ta cùng tìm hiểu bài viết sau đây ?

  19-09-2016 | 14:46
 • Tuần hoàn máu

  Ở những động vật có kích thước lớn để có thể vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể cần có hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn đã được câu tạo như thế nào ? Có những dạng hệ tuần hoàn nào chúng ta...

  14-09-2016 | 16:01
 • Hô hấp ở động vật

  Hô hấp là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy ôxi từ bên ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài.

  14-09-2016 | 11:26
 • Tiêu hoá ở động vật

  Trong thức ăn của động vật, các chất dinh dưỡng ở dạng các chất hữu cơ phức tạp và cơ thể không hấp thụ trực tiếp được. Vì vậy cần có một quá trình biến đổi các chất phức tạp thành các chất đơn giản để cơ thể có thể hấp thụ được. Quá trình biến đổi thức...

  14-09-2016 | 09:17

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021