Bài tập tự luận tổng hợp chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật ( có lời giải chi tiết) - phần 2

Cập nhật lúc: 11:07 08-08-2017 Mục tin: Sinh học lớp 11


Tổng hợp một số bài tập tự luận trong chuyên đề trao đổi chất ở thực vật phần 2

Bài 6.

Lập bảng so sánh các đặc điểm hình thái, giải phẫu, sinh lí, hoá sinh của các nhóm thực vật C3, C4và CAM. Em rút ra nhận xét gì ?

Đặc điểm

C3

C4

CAM

1. Hình thái, giải phẫu

 

 

 

2. Cường độ quang hợp

 

 

 

3. Điểm bù CO2

 

 

 

4. Điểm bão hoà ánh sáng

 

 

 

5. Nhiệt độ thích hợp

 

 

 

6. Nhu cầu nước

 

 

 

7. Hô hấp sáng

 

 

 

8. Năng suất sinh học

 

 

 

Lời giải:

Đặc điểm

C3

C4

CAM

1. Hình thái, giải phẫu

- Có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu.

- Lá bình thường

-Có hai loại lục lạp ở tế bào mô giậu và ở tế bào bao bó mạch.

- Lá bình thường

- Có một loại lục lạp ở tế bào mô giậu.

-Lá mọng nước

2. Cường độ quang hợp

10-30 mgC02/dm2.giờ

30-60mgC02/dm2.giờ

10-15mgC02/dm2.giờ

 

3. Điểm bù CO2

30-70 ppm

0-10 ppm

Thấp như c4

4. Điểm bão hoà ánh sáng

Thấp : 1/3 ánh sáng mặt trời toàn phần

Cao, khó xác định

Caó, khó xác định

5. Nhiệt độ thích hợp

20-30°C

25-35°C

Cao : 30 - 40°c

6. Nhu cầu nước

Cao     

Thấp, bằng 1/2 c3

Thấp

7. Hô hấp sáng

Không

Không

8. Năng suất sinh học

Trung bình

Cao gấp đôi c3

Thấp

b) Nhận xét
- Mỗi nhóm thực vật (C3, C4 và CAM) có đặc điểm hình thái, gịải phẫu khác nhau dẫn tới có đặc điểm sinh lí khác nhau giúp chúng thích nghi với từng môi trường sống khác nhau.

- Hô hấp sáng chỉ có ở thực vật C3. Đây là một hướng biến đổi sản phẩm quang hợp có ý nghĩa thích nghi.

Bài 7. 

Dựa vào sơ đồ dưới đây để giải thích chu trình cố định CO2 ở thực vật C4

Lời giải:

Nhóm thực vật \(C_4\) bao gồm một số thực vật ở vùng nhiệt đới như : ngô, mía, cỏ lồng vực, cỏ gấu... Chúng sống trong điều kiện nóng ẩm kéo dài : ánh sáng cao, nhiệt độ cao, nồng độ \(CO_2\)giảm, nồng độ \(O_2\) tăng. Chất nhận \(CO_2\) là PEP (photphoenol piruvic - hợp chất 3C) xảy ra trong lục lạp của tế bào mô giậu.

Sản phẩm quang hợp đầu tiên là một chất hữu cơ có 4 C trong phân tử (axit ôxalô axêtic - AOA). Sau đó AOA biến đổi thành AM (hợp chất có 4 C - ví dụ axit malic hoặc axit aspactic tuỳ theo cây). Các AM di chuyển vào lục lạp của tế bào bao bó mạch và lập tức bị phân huỷ để giải phóng \(CO_2\) cung cấp cho chu trình Canvin và hình thành nên axit piruvic (\(C_3\)) quay trở lại lục lạp của tế bào mô giậu, biến đổi thành PEP nhờ năng lượng ATP.

Lưu ý : Thực vật C4 có 2 enzim cố định \(CO_2\) là PEP- cacboxilaza (hoạt tính rất mạnh - vì vậy có thể cố định \(CO_2\) ở nồng độ cực kì thấp) và RDP - cacboxilaza.

Bài 8. 

Bằng hình vẽ, hãy mô tả ảnh hưởng của nhiệt độ, ánh sáng, nồng độ CO2 tới quang hợp của thực vật

Lời giải:

Bài 9. 

Bằng hình vẽ, hãy mô tả ảnh hưởng của nhiệt độ, nồng độ \(CO_2\) tới hô hấp của thực vật.

Lời giải:

Sub đăng ký kênh giúp Ad nhé !

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 11 - Xem ngay

>>Học trực tuyến Lớp 11 trên Tuyensinh247.com, mọi lúc, mọi nơi tất cả các môn. Các thầy cô giỏi nổi tiếng, dạy hay dễ hiểu

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021