Sinh học lớp 9

ADN và gen

  • ARN - Mối quan hệ giữa ADN và ARN

    - ARN là một loại axit nuclêic, được cấu tạo từ các nguyên tố hoá học C, H, O, N và P - ARN thuộc loại đại phân tử có kích thước và khối lượng lớn nhưng nhỏ hơn nhiều so với ADN

    23-10-2017 | 10:44
  • ADN - Gen - sự nhân đôi của ADN

    - ADN thuộc loại đại phân tử có kích thước lớn có thể dài tới hàng trăm mircômét và khối lượng đạt tới hàng triệu đơn vị cácbon

    23-10-2017 | 10:02

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021