Sinh học lớp 12

Sinh thái học quần xã

 • Bài tập trắc nghiệm sinh thái học quần xã theo các mức độ kiến thức

  Phân loại các bài tập phần sinh thái học quần xã theo các mức độ nhận biết, thông hiểu, vận dụng thấp và vận dụng cao.

  16-03-2016 | 11:56
 • Diễn thể sinh thái

  Quần xã là một cấu trúc động luôn luôn biến đổi bởi sự thay đổi của các thành phần trong cấu trúc quần xã , mỗi quan hệ giữa các sinh vật trong quần xã và sự biến đổi của các yếu tố môi trường. Nhờ đó, quần xã thiết lập trạng thái cân bằng tồn tại và phát triển...

  03-03-2016 | 14:32
 • Mối quan hệ giữa các loài trong quần xã

  Quần xã gồm tập hợp nhiều quần thể khác loài vì vậy trong quần xã ngoài các mối quan hệ giữa các sinh vật cùng loài ( mối quan hệ trong quần xã) còn có tồ tại các mối quan hệ khác loài

  25-02-2016 | 12:09
 • Quần xã và các đặc trưng trong quần xã

  Quần xã sinh vật là tập hợp các quần thể sinh vật thuộc nhiều loài khác nhau cùng sống trong một không gian nhất định (gọi là sinh cảnh). Các sinh vật trong quần xã có mối quan hệ gắn bó với nhau như một thể thống nhất và do vậy quần xã có cấu trúc tương đối ổn định.

  25-02-2016 | 11:44

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021