Sinh học lớp 11

Sinh sản ở động vật

 • Cơ chế điều hoà sinh sản

  Quá trình sinh tinh hoặc sinh trứng ở động vật được điều hoà bởi các hooc môn

  07-09-2016 | 14:44
 • Sinh sản hữu tính ở động vật

  Là hình thức sinh sản tạo ra cá thể mới do có sự hợp nhất của giao tử đực và giao tử cái đơn bội tạo thành hợp tử, hợp tử phát triển thành cơ thể mới.

  07-09-2016 | 13:55
 • Sinh sản vô tính ở động vật

  Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản mà một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng.Ở động vật có những hình thức sinh sản nào ? Chúng ta cùng tìm hiểu bài viết sau

  07-09-2016 | 13:55

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021