Phương pháp giải bài tập đột biến thể đa bội

Cập nhật lúc: 09:33 30-07-2015 Mục tin: Sinh học lớp 12


Ví dụ 1: Tế bào sinh dục đực của một loài thực vật có kiểu gen Aaa giảm phân. Trong đó giao tử đực 2n không phát triển còn giao tử cái phát triển bình thường . Tính tỉ lệ giao tử đực được tạo ra .

II.  Phương pháp tính nhanh tỉ lệ kiểu gen và kiểu hình

Nguyên tắc

   Xác định các loại giao tử và tỉ lệ các giao tử được tạo ra của thể dột biến 
   Tỷ lệ loại kiểu hình có ít kiểu gen tính trước

   Tỷ lệ kiểu hình có nhiều kiểu gen tính sau

   Tỷ lệ kiếu hình nhiều kiểu gen = 1 – Tỷ lệ các kiểu hình đã biết

Ví dụ 1 : Thực vật A quy định thân cao , a quy định thân thấp . P có kiểu gen AAaa x AAaa . Xác định tỉ lệ kiểu hình thu được ?

Hướng dẫn giải : 

Xét cơ thể có kiểu gen AAaa \(\rightarrow\) \(\frac{1}{6}AA: \frac{4}{6}Aa: \frac{1}{6}aa\)

Tỉ lệ kiếu hình thân thấp là : \(\frac{1}{6}\times \frac{1}{6}\) = \(\frac{1}{36}\)

Tỉ lệ kiểu hình thân  cao là 1 - \(\frac{1}{36}\) = \(\frac{35}{36}\)

Ví dụ 2 : Ở một loài thực vật, tính trạng màu hoa do gen A có 3 alen là A, a, a1 quy định theo thứ tự trội lặn là A > a > a1. Trong đó A quy định hoa đỏ, a quy định hoa vàng, a1 quy định hoa trắng. Khi cho thể tứ bội có kiểu gen AAaa1 tự thụ phấn thu được F1. Nếu cây tứ bội giảm phân chỉ sinh ra giao tử lưỡng bội có khả năng thụ tinh bình thường thì theo lí thuyết ở đời con trong số những cây hoa đỏ, cây thuần chủng chiếm tỉ lệ bao nhiêu ?

A. 1/27                                    B. 1/31                              C. 1/36                                             D. 1/35

Xét kiểu gen AAaa\(\rightarrow\)\(1AA : 2Aa : 2Aa_{1}: 1aa_{1}\)

Cây tứ bội tự thụ phấn thì : cây hoa đỏ A- ,  hoa đỏ thuần chủng có kiểu gen AAAA, cây hoa vàng có kiểu gen aaa1a1 là : 

Tỷ lệ cây hoa vàng trong quần thể là : 

\(\frac{1}{6}\times \frac{1}{6}\) = \(\frac{1}{36}\)

Tỷ lệ cây hoa đỏ được tạo ra là 

1 - \(\frac{1}{36}\) = \(\frac{35}{36}\)

Tỷ lệ cây hoa đỏ thuần chủng là 

\(\frac{1}{6}\times \frac{1}{6}\) = \(\frac{1}{36}\)

Tỷ lệ cây hoa đỏ thuần chủng  trong tổng số cây hoa đỏ là 

\(\frac{1}{36}\) : \(\frac{35}{36}\)= \(\frac{1}{35}\)

Đáp án D 

Tất cả nội dung bài viết. Các em hãy xem thêm và tải file chi tiết dưới đây:

Luyện Bài tập trắc nghiệm môn Sinh lớp 12 - Xem ngay

>> Luyện thi TN THPT & ĐH năm 2023 trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học mọi lúc, mọi nơi với Thầy Cô giáo giỏi, đầy đủ các khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện thi chuyên sâu; Luyện đề đủ dạng; Tổng ôn chọn lọc.

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021