Sinh học lớp 10

Chuyển hoá vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

  • Qúa trình tổng hợp và phân giải các chất ở vi sinh vật

    Vi sinh vật thể hiện đặc trưng sống của mình thông qua quá trình tổng hợp các chất cần thiết cho quá trình sinh trưởng của mình và phân giải các chất lấy từ môi trường. Hai quá trình này diễn ra song song nhưng ngược chiều và có mối quan hệ mật thiết với nhau.

    03-01-2017 | 11:54
  • Dinh dưỡng, chuyển hóa vật chất và năng lượng ở vi sinh vật

    Vi sinh vật là những sinh vật có kích thước nhỏ bé, chỉ có thể nhìn rõ dưới kính hiển vi phần lớn là sinh vật đơn bào hoặc tập hợp đơn bào. Liệu kích thước nhỏ bé như vậy thì quá trình chuyển hóa vật chất và năng lượng của VSV có đặc trưng riêng nào so...

    03-01-2017 | 11:22

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021