Sinh học lớp 10

Chu kỳ tế bào

Chu kỳ tế bào và các phân bào nguyên nhiễm, phân bào giảm nhiễm
 • Phương pháp giải bài tập về cơ chế nguyên phân

  Bài viết đề cập tới 1 số dạng bài tập về quá trình nguyên phân - giảm phân - thụ tinh

  25-12-2017 | 15:12
 • Quá trình giảm phân

  Ta đã được biêt nguyên phân là cách mà các tế bào tạo ra các tế bào giống mình về đặc điểm di truyền, là cách mà cơ thể lớn lên.Vậy còn quá trình hình thành giao tử từ một tế bào lưỡng bội (2n) => giao tử (n) ?

  05-01-2017 | 10:52
 • Chu kỳ tế bào- Nguyên phân

  Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp hoặc từ khi tế bào đó được sinh ra cho tới khi nó phân chia, vậy trong chu kỳ tế bào, tế bào đã có sự thay đổi như thế nào ? Cơ chế nào kiểm soát sự phân bào ?

  04-01-2017 | 12:06
 • Xác định số kiểu giao tử khi giảm phân xuất hiện trao đổi chéo

  Trong trường hợp xảy ra trao đổi chéo tại một điểm, trao đổi chéo tại hai điểm không đồng thời hoặc trao đổi chéo kép thì số lượng giao tử được tạo ra trong giảm phân được tính như thế nào ?

  24-07-2015 | 16:07
 • Phương pháp giải các bài tập liên quan đến giảm phân

  Hướng dẫn các em cách giải các bài tập có liên quan đến quá trình giảm phân như: xác định số nhiễm sắc thể , số cromatit, số tâm động của một tế bào trong các kì,số giao tử được sinh ra trong giảm phân, xác định số NST môi trường cung cấp cho quá trình giảm phân, xác định...

  24-07-2015 | 11:55
 • Các dạng toán có liên quan đến quá trình nguyên phân

  Bài viết cung cấp các công thức giải hai dạng toán : - Xác định số NST, số cromatit, số tâm động trong một tế bào qua các kì của quá trình nguyên phân - Xác định số tế bào con được sinh ra , số NST môi trường cần cung cấp Để giải quyết tốt các dạng toán này trước...

  21-07-2015 | 16:49

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2021