Sinh học lớp 10

Thành phần hoá học của tế bào

 • Đề kiểm tra giữa kỳ - học kỳ I - có lời giải chi tiết

  Câu 2. so sánh cấu trúc tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực theo các tiêu chí

  16-10-2017 | 11:24
 • Bài tập tự luận - Thành phần hóa học của tế bào - phần 1 - có lời giải

  Vai trò: Với tính phân cực của nước và trạng thái tồn tại của nước làm cho nước trở thành hợp chất có vai trò vô cùng quan trọns trong các cơ thể sống....

  16-10-2017 | 10:58
 • Axit nucleic

  Axit nucleotit là đại phân tử hữu cơ có chức năng chứa đựng và bảo quản thông tin di truyền của tế bào, axit nucleotit gồm hai loại là ADN và ARN. Cấu tạo của ADN và ARN thích nghi với chức năng lưu giữ bào bảo quản thông tin di truyền như thế nào ? Chúng...

  07-10-2016 | 14:21
 • Cấu trúc và chức năng của protein

  Tại sao trâu và bò cùng ăn cỏ mà vị thịt của trâu bò lại khác thịt bò ?

  07-10-2016 | 14:07
 • Cacbonhidrat và lipit

  Các nguyên tố hoá học trong cơ thể sống tương tác với nhau để tạo nên các đại phân tử hữu cơ quan trọng với cơ thể sống như cacbonhidrat, lipit, protein và ADN trong nội dung bài viết này chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cụ thê về đặc điểm cấu tạo và chức năng...

  07-10-2016 | 11:17
 • Nguyên tố hoá học và nước

  Trong bài viết này chúng ta sẽ tìm những điểm chung trong cấu tạo của thể giới vô sinh và hữu sinh là đều được cấu tạo bởi các nguyên tố hoá học. Các nguyên tố đa lượng và vi lượng khác nhau như thế nào ? Nước có vai trò gì đối với sinh vật chúng ta cùng...

  07-10-2016 | 10:03

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016