• Đề kiểm tra giữa kỳ - học kỳ I - có lời giải chi tiết

  Câu 2. so sánh cấu trúc tế bào nhân sơ và tế bào nhân thực theo các tiêu chí

  16-10-2017 | 11:24
 • Bài tập tự luận - Thành phần hóa học của tế bào - phần 1 - có lời giải

  Vai trò: Với tính phân cực của nước và trạng thái tồn tại của nước làm cho nước trở thành hợp chất có vai trò vô cùng quan trọns trong các cơ thể sống....

  16-10-2017 | 10:58
 • Quá trình giảm phân

  Ta đã được biêt nguyên phân là cách mà các tế bào tạo ra các tế bào giống mình về đặc điểm di truyền, là cách mà cơ thể lớn lên.Vậy còn quá trình hình thành giao tử từ một tế bào lưỡng bội (2n) => giao tử (n) ?

  05-01-2017 | 10:52
 • Chu kỳ tế bào- Nguyên phân

  Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp hoặc từ khi tế bào đó được sinh ra cho tới khi nó phân chia, vậy trong chu kỳ tế bào, tế bào đã có sự thay đổi như thế nào ? Cơ chế nào kiểm soát sự phân bào ?

  04-01-2017 | 12:06
 • Hô hấp tế bào

  Như chúng ta đã biết, sinh vật thực hiện quá trình hô hấp là lấy vào khí oxy thải ra khí cacbonic vậy liệu ở đơn vị cấu tạo nên cơ thể sinh vật ( tế bào) hô hấp diễn ra như thế nào ? được bào quan nào thực hiện ?

  29-12-2016 | 14:25
 • Enzyme và vai trò của enzyme trong chuyển hóa vật chất

  Các phản ứng sinh hóa trong điều kiện thường xảy ra với tốc độ chậm nhưng khi ở trong tế bào, cơ thể thì chúng diễn ra nhanh chóng là nhờ sự xúc tác của enzyme. Vậy enzyme là gì và chúng có vai trò ra sao đối với hoạt động sống của cơ thể sống ?

  27-12-2016 | 15:27
 • Năng lượng và vật chất trong tế bào.

  Mỗi cơ thể sống đều dùng năng lượng để thúc đẩy quá trình sống. Sự sinh trưởng của tế bào, sự vận động và dẫn truyền phân tử vật chất qua màng, tất cả các hoạt động của tế bào đều cần năng lượng. Vậy năng lượng là gì? Có những dạng năng lượng nào trong tế bào sống? Chúng...

  27-12-2016 | 14:58
 • Vận chuyển các chất qua màng sinh chất

  Tế bào đã thực hiện quá trìn trao đỏi vật chất với môi trường bằng cách nào ?

  22-10-2016 | 13:57
 • Cấu tạo tế bào sinh vật nhân thực(tiếp)

  Năm 1972, hai nhà khoa học là Singơ (Singer) và Nicônsơn (Nicolson) đã đưa ra mô hình cấu trúc màng sinh chất gọi là mô hình khảm - động. Cấu trúc khảm động của tế bào được thể hiện như thế nào ?

  20-10-2016 | 15:50
 • Cấu tạo của tế bào nhân thực

  Sinh vật nhân thực bao gồm nhóm thực vật, động vật, nấm.Tế bào động vật có những đặc điểm gì khác biệt với tế bào sinh vật nhân sơ

  20-10-2016 | 14:28
Xem thêm

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016