Sinh học lớp 11

Chuyên đề 1 : Chuyển hoá vật chất và năng lượng

 • Bài tập tự luận tổng hợp chuyển hóa vật chất và năng lượng ở thực vật ( có lời giải chi tiết) - phần 1

  Tổng hợp một số bài tập tự luận trong chuyên đề trao đổi chất ở thực vật phần 1

  08-08-2017 | 11:01
 • Cân bằng nội môi

  Sự ổn định về các điều kiện lí hoá của môi trường trong đảm bảo cho các tế bào, cơ quan trong cơ thể hoạt động bình thường.→đảm bảo cho động vật tồn tại và phát triển.Khi điều kiện lí hoá của môi trường bị biến động →không duy trì được sự ổn định →rối loạn hoạt động của...

  20-09-2016 | 09:55
 • Hệ tuần hoàn (tiếp)

  Tim và hệ mạch đã hoạt động như thế nào để máu di chuyển liên tục theo một hệ thống tuần hoàn kín. Chúng ta cùng tìm hiểu bài viết sau đây ?

  19-09-2016 | 14:46
 • Tuần hoàn máu

  Ở những động vật có kích thước lớn để có thể vận chuyển các chất từ bộ phận này đến bộ phận khác để đáp ứng cho các hoạt động sống của cơ thể cần có hệ tuần hoàn. Hệ tuần hoàn đã được câu tạo như thế nào ? Có những dạng hệ tuần hoàn nào chúng ta...

  14-09-2016 | 16:01
 • Hô hấp ở động vật

  Hô hấp là tập hợp những quá trình, trong đó cơ thể lấy ôxi từ bên ngoài vào để ôxi hóa các chất trong tế bào và giải phóng năng lượng cho các hoạt động sống, đồng thời thải CO2 ra ngoài.

  14-09-2016 | 11:26
 • Tiêu hoá ở động vật

  Trong thức ăn của động vật, các chất dinh dưỡng ở dạng các chất hữu cơ phức tạp và cơ thể không hấp thụ trực tiếp được. Vì vậy cần có một quá trình biến đổi các chất phức tạp thành các chất đơn giản để cơ thể có thể hấp thụ được. Quá trình biến đổi thức...

  14-09-2016 | 09:17
 • Quá trình quang hợp ở các nhóm thực vật

  ở những nhóm thực vật khác nhau quá trình quang hợp xảy ra theo những con đường khác nhau

  12-09-2016 | 17:28
 • Ảnh hưởng của các nhân tố môi trường đến hô hấp

  Quá trình hô hấp của sinh vật chịu sự chi phối của các nhân tố môi trường. Để tìm hiểu cụ thể về sự tác động của các nhân tố đó tới hô hấp ở thực vật chúng ta cùng tìm hiểu bài viết sau

  07-09-2016 | 17:42
 • Hô hấp ở thực vật

  Hô hấp ở thực vật là quá trình oxi hóa sinh học của của tế bào sống, trong đó các phân tử hữu cơ bị oxi hóa đến CO2 và H2O, đồng thời giải phóng năng lượng và một phần năng lượng đó được tích luỹ trong ATP.Ở thực vật hô hấp diễn ra theo những con đường nào...

  07-09-2016 | 17:18
 • Quang hợp ở cây xanh

  Quang hợp ở thực vật là quá trình sử dụng năng lượng ánh sáng mặt trời đã được diệp lục hấp thụ để tổng hợp cacbohidrat và giải phóng ôxi từ khí cacbonic và nước.

  16-07-2016 | 15:40

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016