Sinh học lớp 10

Chu kỳ tế bào

Chu kỳ tế bào và các phân bào nguyên nhiễm, phân bào giảm nhiễm
  • Quá trình giảm phân

    Ta đã được biêt nguyên phân là cách mà các tế bào tạo ra các tế bào giống mình về đặc điểm di truyền, là cách mà cơ thể lớn lên.Vậy còn quá trình hình thành giao tử từ một tế bào lưỡng bội (2n) => giao tử (n) ?

    05-01-2017 | 10:52
  • Chu kỳ tế bào- Nguyên phân

    Chu kỳ tế bào là khoảng thời gian giữa 2 lần phân bào liên tiếp hoặc từ khi tế bào đó được sinh ra cho tới khi nó phân chia, vậy trong chu kỳ tế bào, tế bào đã có sự thay đổi như thế nào ? Cơ chế nào kiểm soát sự phân bào ?

    04-01-2017 | 12:06

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016