Sinh học lớp 11

Cảm ứng ở thực vật

  • Cảm ứng ở  thực vật

    Sinh vật sống ở môi trường nào thì sẽ chịu tác động bởi các nhân tố kích thích ở môi trường đó. Sau khi tiếp nhận các tác nhân kích thích từ môi trường, sinh vật điều chỉnh các hoạt động sinh lí của cơ thể để thích nghi với các điều kiện sống. Hiện tượng sinh vật có các...

    21-09-2016 | 14:28

Cập nhật thông tin mới nhất của kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc Gia 2016